Menu

Udmeldelse

Skulle situationen opstå, at du ønsker at udmelde dig af SSV Højfyn, så kan du anmode om udmelding via boksen herunder eller ved at kontakte Isabella Risumfeldt på flg. email kontingent@ssvhojfyn.dk

Udmeldelsen vil blive effektueret efter den igangværende halvsæson, altså pr. 30/6 eller 31/12.

Udlevering af spillercertifikat vil kun ske, når eventuelle restancer er betalt.

;